Kasa za szkolnego Asa oraz 50 rat 0% w Media Markt

Z dniem 24.06.2016r. ruszyły aż dwie promocje w sieci sklepów Media Markt. „Kasa za szkolnego Asa” oraz „50 rat 0%”.

Kasa za szkolnego Asa

Do kogo skierowana jest promocja?

Dla osób, którzy są uczniami lub absolwentami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych), szkół artystycznych (z wyłączeniem szkół policealnych), szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego(z wyjątkiem szkół policealnych) lub liceów technicznych. Każdy uczestnik powinien posiadać ważne: świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej wydane przez Szkoły w roku 2016. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być również osoby fizyczne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej a są rodzicami lub opiekunami prawnym Ucznia.

Co otrzymamy biorąc udział w promocji?

  • Za każdą ocenę celującą na świadectwie – 6 zł (sześć złotych)
  • Za każdą ocenę bardzo dobrą na świadectwie – 5 zł (pięć złotych)
  • W przypadku ocen opisowych na świadectwach promocyjnych szkolnych w klasach I-III szkoły podstawowej – w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych) za jedno Świadectwo, pod warunkiem promocji do klasy następnej

Dodatkowe informacje

  • Do wysokości Rabatu nie wlicza się oceny zachowania
  • Rabat uzyskany na podstawie jednego Świadectwa nie może przekroczyć 100 zł (sto złotych).
  • Rabat za dane Świadectwo można zrealizować wyłącznie w przypadku dokonania zakupów na kwotę co najmniej 200 zł (dwieście złotych).
  • Jedno Świadectwo, może służyć do otrzymania Rabatu tylko raz.
  • Rabat dotyczy całego asortymentu towarów dostępnych danego dnia w danym sklepie Media Markt, w tym towarów, do odbioru na podstawie zamówienia złożonego poprzez Sklep Internetowy w opcji odbioru w danym sklepie stacjonarnym.
  • Rabat nie dotyczy : produktów z Outletu oraz usług dodatkowych ubezpieczeń, zakupów za pomocą kart podarunkowych, usługi dostawy, usługi montażu, pozostałych usług dostępnych na mediamarkt.pl lub w Sklepach Media Markt realizujących zamówienia internetowe.
  •  Rabat dotyczy także zakupów w systemie ratalnym.

Raty 50×0 procent

Przykład reprezentowany:
4920 zł spłacane w 50 ratach po 98,40 zł miesięcznie bez dodatkowych kosztów.
Uwaga! W w/w przykładzie nie uwzględniono opłaty z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia na życie, które przy w/w warunkach wyniosłoby 1230 zł.

Szczegóły promocji:

Promocje trwają do dnia 30.06.2016r.

Oficjalna strona promocyjna.

Regulamin promocji „Kasa za szkolnego Asa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *